Περιγραφη

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Τα σπανια νοσηματα

της καρδιάς είναι κατά κανόνα κληρονομικά νοσήματα και σχετίζονται κυρίαρχα με το φαινόμενο του νεανικού αιφνιδίου θανάτου.

Η χωρα μας

λόγω των νησιωτικών της περιοχών, αποτελεί ένα φυσικό πάρκο κληρονομικών και σπανίων νοσημάτων.

Σημερα

γίνονται μαζικοί προληπτικοί έλεγχοι που αφορούν κυρίως νέους που αθλούνται συστηματικά

Ο αιφνιδιος θνατος

στη νεανική ηλικία έχει αιτία κυρίως τα κληρονομικά καρδιαγγειακά νοσήματα

Συμμετεχοντες φορεις

Το Εθνικό Δίκτυο συγκροτείται σε δύο επίπεδα:

Το αξονικο και ανεπτυγμενο δικτυο

Το οποίο αποτελούν Μονάδες που επιτελούν τόσο κλινικούς όσο και γενετικούς ελέγχους ή τμήματα με εμπειρογνωμοσύνη κυρίως στο κλινικό επίπεδο

Το επωαζομενο δικτυο

Περιοχές της χώρας με Νοσοκομεία που δεν έχουν αναπτύξει ακόμα την σχετική τεχνογνωσία αλλά προοπτικά είναι μέσα στους σχεδιασμούς τους να την αναπτύξουν

Precision medicine in cardiology

a move away from a “one size fits all” approach

Το Δίκτυο αυτό, πέρα από την άμεση στόχευση στον πυρήνα του νεανικού αιφνιδίου θανάτου σε κάθε χώρα χρησιμοποιώντας τις εξελίξεις στη γενετική και στην πολυπαραμετρική προσέγγιση των νοσημάτων, θα δημιουργήσει μια Εθνική Τράπεζα Πληροφοριών με κλινικογενετικές συσχετίσεις για τα νοσήματα αυτά που θα αποτελέσει την βάση για εξατομικευμένη προσέγγιση των καρδιολογικών νοσημάτων στο εγγύς μέλλον.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Νεα