Δρ. Αριστειδης Αναστασακης, MD, PhD,

Ο Δρ. Αριστείδης Αναστασάκης, MD, PhD, είναι κλινικός καρδιολόγος που ειδικεύεται σε κληρονομικές και σπάνιες καρδιαγγειακές παθήσεις. Εκπαιδεύτηκε στην Αθήνα και στο Λονδίνο. Είναι πτυχιούχος Ιατρικής και η διδακτορική του διατριβή ήταν στον τομέα των μυοκαρδιοπαθειών. Από το 1997 δραστηριοποιείται δυναμικά στον τομέα των κληρονομικών καρδιαγγειακών παθήσεων (πρόγραμμα «Φειδιππίδης» 1997 – 2004, ΕΚΚΑΝ 2004 – 2017) και κατέχει σήμερα τη θέση του Επιστημονικού Υπευθύνου στη Μονάδα Κληρονομικών και Σπανίων Καρδιοαγγειακών Παθήσεων του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου. Ήταν μέλος της Ομάδας Εργασίας της ESC για την Αθλητική Καρδιολογία (2004-2008) και μέλος της ομάδας εργασίας της ESC για τις Μυοκαρδιακές και Περικαρδιακκές Παθήσεις (2012 – 2016). Εκπροσώπησε την Ελλάδα (2015 – 2017) στο EUCERD (Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για τις Σπάνιες Νόσους της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και είναι εκλεγμένος πρόεδρος (2018 – 2020) της Ομάδα Εργασίας Μυοκαρδιοπαθειών και Κληρονομούμενων Καρδιαγγειακών Παθήσεων της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, καθώς και  πρόεδρος (2017 – 2020) του Εθνικού Συμβουλίου για τις Σπάνιες Παθήσεις στην Ελλάδα. Έχει λάβει πολλές επιχορηγήσεις και συμμετέχει ενεργά σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα (όπως τα HCM Investigator Outcomes). Ο Δρ Αναστασάκης έχει ένα σημαντικό αριθμό δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, κεφάλαια σε ιατρικά βιβλία και είναι ο συντάκτης του εγχειριδίου “Καρδιακές παθήσεις στην εφηβεία”. Είναι, επίσης, μέλος επιτροπής σε διάφορα επιστημονικά περιοδικά, όπως το περιοδικό Hellenic Cardiac Society, Cardiogenetics και Echo Research. Επί του παρόντος, είναι ο συντονιστής του Εθνικού Δικτύου Ιατρικής Ακρίβειας στην Καρδιολογία.