Το ιατρείο μυοκαρδιοπαθειών και νευρομυικών νοσημάτων της Γ΄Καρδιολογικής Κλινικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, έχει στόχο την παροχή διαγνωστικών, συμβουλευτικών και θεραπευτικών υπηρεσιών σε ασθενείς πάσχοντες από κληρονομούμενα μυοκαρδιακά νοσήματα αλλά και στους συγγενείς τους. Οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονται τόσο σε νοσηλευόμενους ασθενείς στο νοσοκομείο όσο και σε εξωτερικούς ασθενείς, ενώ ιδιαίτερης μνείας πρέπει να τύχει η συνεργασία του ιατρείου με το κέντρο αναπτυξιακής παιδιατρικής «Ο. Φωκάς» για την κάλυψη των αναγκών των παιδιών με σπάνια νευρομυικά και μεταβολικά νοσήματα τα οποία επηρεάζουν την καρδιακή λειτουργία. 

Μέσα από την εφαρμογή νεότερων απεικονιστικών τεχνικών αλλά και άλλων μεθόδων (καρδιακός καθετηριασμός και μυοκαρδιακές βιοψίες, ηλεκτροφυσιολογικές μελέτες, εμφύτευση συσκευών κ.α.) το εξειδικευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό του ιατρείου μπορεί να συμβάλλει στη διάγνωση των μυοκαρδιοπαθειών και στην παρακολούθηση της πορείας του κάθε ασθενούς. Επιπρόσθετα μέσα από τη συνεργασία με εξειδικευμένες δομές του εσωτερικού και του εξωτερικού μπορεί να γίνει γενετική συμβουλευτική/καθοδήγηση, έλεγχος του συγγενικού περιβάλλοντος του ασθενούς και επιλογή του πλέον καταλλήλου θεραπευτικού σχήματος/προσέγγισης. Τέλος, με δεδομένη τη σημασία αποκλεισμού των παραπάνω νοσημάτων από αθλουμένους και αθλητές πραγματοποιείται στο ιατρείο εξειδικευμένος προαγωνιστικός έλεγχος ενηλίκων και παίδων όλων των αθλημάτων.