Το Εθνικό Δίκτυο συγκροτείται σε δύο επίπεδα:

Το αξονικό και ανεπτυγμένο δίκτυο: το οποίο αποτελούν Μονάδες που επιτελούν τόσο κλινικούς όσο και γενετικούς ελέγχους ή τμήματα με εμπειρογνωμοσύνη κυρίως στο κλινικό επίπεδο

Το επωαζόμενο δίκτυο: περιοχές της χώρας με Νοσοκομεία που δεν έχουν αναπτύξει ακόμα την σχετική τεχνογνωσία αλλά προοπτικά είναι μέσα στους σχεδιασμούς τους να την αναπτύξουν

Πιο συγκεκριμένα:

Αξονικο και ανεπτυγμενο δικτυο

Επωαζομενο δικτυο