Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) ιδρύθηκε το 1983 και είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πιο άρτια οργανωμένα, εξοπλισμένα και στελεχωμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας. Εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η έδρα του βρίσκεται στο Ηράκλειο της Κρήτης και αποτελείται από οκτώ Ερευνητικά Ινστιτούτα.

Το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ) του ΙΤΕ είναι οργανωμένο σε 10 Τμήματα. Διαρκής επιδίωξη του ΙΜΒΒ είναι η έρευνα αιχμής στις Επιστήμες της Ζωής και τη Βιοϊατρική. Το IMBB αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ερευνητικούς οργανισμούς στην Ελλάδα, με εξαιρετικά επιστημονικά επιτεύγματα, σύγχρονες υποδομές και ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών, καινοτόμων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Το ΙΜΒΒ φιλοξενεί διεπιστημονικά ερευνητικά προγράμματα και συμμετέχει σε μεταπτυχιακά προγράμματα.

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ) του ΙΤΕ έχει μακρά ιστορία και διεθνώς αναγνωρισμένη παράδοση στη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, στην ανάπτυξη εφαρμογών και προϊόντων και στην παροχή υπηρεσιών. Οι ερευνητικές κατευθύνσεις του ΙΤΕ-ΙΠ λαμβάνουν υπόψη τις τεχνολογίες αιχμής, τις σύγχρονες τάσεις, τις ερευνητικές και τεχνολογικές προκλήσεις διεθνώς, καθώς και τις ανάγκες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα.