Η Μονάδα Κληρονομικών και Σπάνιων Παθήσεων της Καρδιάς του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου αποτελεί το Κέντρο Αναφοράς για τα κληρονομικά νοσήματα της καρδιάς, την πρόληψη του αιφνιδίου θανάτου και των άλλων επιπλοκών τους.

Ειδικότερα, αντικείμενο της Μονάδας αποτελεί η γενετική, παθοφυσιολογική, επιδημιολογική, διαγνωστική και θεραπευτική διερεύνηση των μυοκαρδιοπαθειών, καναλοπαθειών και άλλων κληρονομικών καρδιαγγειακών νοσημάτων που αποτελούν μια «γκρίζα ζώνη» της καρδιολογίας, καθώς και η λήψη μέτρων για την πρόληψη των αιφνιδίων θανάτων στους νέους και τους αθλητές.

O κλινικογενετικόs έλεγχος, που είναι απαραίτητος στα νοσήματα αυτά, διενεργείται στη Μονάδα Κληρονομικών και Σπανίων Παθήσεων σε στενή συνεργασία με τη Μονάδα Μοριακής Ανοσοπαθολογίας – Ιστοσυμβατότητας και Γενετικής του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου. Η λειτουργία της Μονάδας συμβάλλει καθοριστικά στη χρήση των κλινικογενετικών συσχετίσεων στη διαγνωστική διαδικασία και στην αποκωδικοποίηση των γενετικών αποτελεσμάτων.

Ανθρώπινο δυναμικό:

  • Ριτσάτος Κωνσταντίνος, Καρδιολόγος, Επιμελητής ΄Β
  • Βλαγκούλη Βασιλική, Καρδιολόγος, Εξωτερική συνεργάτης
  • Γεωργόπουλος Σταύρος, Καρδιολόγος
  • Καρβούνη Ευαγγελία, Καρδιολόγος
  • Μπεκιάρη Δάφνη, γραμματειακή υποστήριξη
  • Ψαρούλη Αιμιλία, γραμματειακή υποστήριξη
  • Κοτσακά Ξανθίππη, Βιολόγος

Άρης Αναστασάκης, M.D., Ph.D.
Επιστημονικός Υπεύθυνος Μονάδας Κληρονομικών
& Σπάνιων Καρδιαγγειακών Παθήσεων
Αναπληρωτής Διευθυντής Καρδιολογικού Τομέα