Ο σκοπός του Εθνικού Δικτύου Ιατρικής Ακρίβειας στην καρδιολογία (ΕΔΙΑ καρδιολογίας) συνίσταται:

  • στην προαγωγή της Ιατρικής Ακριβείας στην καρδιολογία
  • στην πρόληψη του Νεανικού Αιφνιδίου Θανάτου, και
  • στην μελέτη των κληρονομικών καρδιαγγειακών παθήσεων στην Ελλάδα

Οι στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν μέσω:

  • της δημιουργίας εθνικής καταγραφής για τους αιφνιδίους θανάτους
  • της δημιουργίας εθνικής καταγραφής για τα κληρονομικά και σπάνια νοσήματα
  • του ελέγχου οικογενειών υψηλού κινδύνου που εντοπίζονται μέσω των δύο αυτών καταγραφών
  • της δημιουργίας επιδημιολογικού κλινικογενετικού χάρτη της χώρας για τα νοσήματα αυτά και τον νεανικό αιφνίδιο θάνατο
 • της διάθεσης δωρεάν γενετικών ελέγχων στις οικογένειες υψηλού κινδύνου
 • της εξέλιξης της βιοπληροφορικής
 • της δημιουργίας βιοτραπεζών
 • της ασφαλούς συγκέντρωσης, ανάλυσης, αποθήκευσης και διανομής δεδομένων
 • της στήριξης και εξέλιξης των Μονάδων του αξονικού και αναπτυγμένου δικτύου Ιατρικής Ακριβείας στην καρδιολογία που έχουν συσταθεί και λειτουργούν στην ελληνική επικράτεια
 • της εκπαίδευσης νέων ιατρών από το επωαζόμενο δίκτυο
 • της αποτελεσματικής διαχείρισης των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν από την έρευνα με γνώμονα την προαγωγή της Ιατρικής Ακριβείας και χρήση της έρευνας προς όφελος της Δημόσιας υγείας